Osobní finance

Reprezentativní příklad:
Celková výše úvěru 1.800.000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 7.636 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 300, úroková sazba fixovaná na 5 let ve výši 1,99 % ročně, poplatky spojené s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 2 000 Kč, náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovitosti 3.900 Kč, doba trvání úvěru: 25 let, roční procentní sazba nákladů činí 2,07 % a celková částka splatná spotřebitelem 2.296.868 Kč (za předpokladu, že se úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu nezmění)

Upozorňujeme, že úvěrová kalkulačka má pouze informativní charakter. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ani o žádný jiný dokument či jiné právní jednání, které by vedly k naší povinnosti uzavřít s vámi smlouvu o úvěru nebo jakoukoliv jinou smlouvu o bankovních službách.

Dále upozorňujeme, že veškeré zobrazené výpočty a údaje, včetně případného údaje o úrokové sazbě či výši splátky úvěru, jsou pouze orientační. Konečné parametry úvěru se mohou lišit v závislosti na vaší bonitě a výsledcích posouzení vaší schopnosti splácet úvěr a budou uvedeny ve smlouvě o úvěru.