Osobní finance

Peníze máte k dispozici do dvou dnů po podepsání Příkazu k čerpání.