Osobní finance

Soukromá klientela - IV. Kartové služby

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.12.2011 do 31.12.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**)

1.1.  Sjednání, přechod, zrušení

  Chytrá karta České spořitelny Penzijní karta České spořitelny**)
Sjednání/změna úvěrového limitu zdarma zdarma
Přechod z kreditní karty Kredit+ zdarma
Zrušení zdarma zdarma

1.2.  Služby zdarma v měsíční ceně

  Chytrá karta České spořitelny Penzijní karta České spořitelny**)
Garance nejnižší ceny zdarma x
Ochrana nákupu při zničení či krádeži zdarma x
Možnost Non-stop přístupu k účtu prostřednictvím služby přímého bankovnictví (na vyžádání) zdarma zdarma
Vyhotovení měsíčního výpisu z účtu zdarma zdarma
Odměna do Penzijního fondu České spořitelny *) x zdarma
*) Odměna za placení Penzijní kartou České spořitelny**) na zvolený účet penzijního připojištění u Penzijního fondu České spořitelny: odměna ve výši 2% je počítána z bezhotovostních plateb kartou zúčtovaných v měsíčním cyklu (částka je zaokrouhlena na celé koruny), maximální výše je 300 Kč za cyklus. Pro účely poskytnutí příspěvku v daném účetním cyklu je rozhodující datum zúčtování transakce, nikoli datum její realizace.

1.3.  Vydání/používání mezinárodní embosované karty MasterCard - ročně

  Chytrá karta České spořitelny Penzijní karta České spořitelny**)
Základní karta   199
Karta z galerie - výběr z galerie obrázků  349
Vlastní karta - vlastní obrázek na kartě  349
Gold karta - karta s prestižním vzhledem   899
Vydání/používání mezinárodní embosované karty MasterCard - ročně   x 349 *)
u dodatkové karty je účtována cena ve stejné výši
*) zdarma  při splnění obratu 60.000 Kč za rok

1.4.  Správa a vedení kartového účtu - měsíčně

  Chytrá karta České spořitelny - standardní cena  Chytrá karta České spořitelny - cena pro studenty  Penzijní karta České spořitelny**)
Pásmo I: 0 až 1 služba  19
Pásmo II: 2 až 3 služby  49 30 
Pásmo III: 4 až 5 služeb  69 50 
Pásmo IV: 6 až 7 služeb  89 70 
Správa a vedení kartového účtu - měsíčně  49
V případě změny počtu sjednaných služeb je účtována cena dle cenového pásma platného k poslednímu dni účetního cyklu, ve kterém byla změna provedena.


Volitelné služby k Chytré kartě České spořitelny:
  • Slevový program Sphere card:  Okamžitá sleva 5 – 30 % při platbách Chytrou kartou České spořitelny u obchodníků programu Sphere card v České a Slovenské republice.
  • Prodloužená záruka na zboží: Prodloužení záruky na zboží nakoupené Chytrou kartou České spořitelny o 1 rok nad rámec zákonné záruční doby od prodejce.
  • Odměna z Chytré karty České spořitelny do Penzijního fondu České spořitelny: Odměna za placení Chytrou kartou České spořitelny na zvolený účet penzijního připojištění u Penzijního fondu České spořitelny: za každých 1 000 Kč téže platby odměna 10 Kč.
  • Bonus program: Body za placení Chytrou kartou České spořitelny a jejich výměna za odměny: za každých 15 Kč téže platby 1 bod.
  • Používaná karta zdarma: Dosáhne-li v daném roce celkový objem transakcí provedených kartou a zaúčtovaných nejpozději k poslednímu dni účetního cyklu, který předchází účtování roční ceny za vydání/používání karty, v závislosti na nastaveném vzhledu karty 36 000 Kč u Základní karty, 60 000 Kč u Karty z galerie nebo Vlastní karty a 150 000 Kč u Gold karty, je vedení/používání karty v takovém roce zdarma .
  • Zůstatkové SMS: Informace o zůstatku na kartovém účtu formou textových zpráv na mobilní telefon.
  • Splátkové prázdniny: Možnost odložit úhrady v každém kalendářním roce až o 2 měsíce. Úroky a poplatky generované v období splátkových prázdnin budou klientovi zaúčtovány v nejbližší následující požadované Celkové minimální úhradě.


1.5.  Dokoupitelné služby - ceny jsou účtovány samostatně

  Chytrá karta České spořiteny, Penzijní karta České spořitelny**)
Úhrada celé částky - automatické nastavení 100% inkasa celkové čerpané částky - měsíčně 29
Pojištění viz Volitelné pojištění k mezinárodním kartám

1.6.  Zvláštní způsob čerpání

  Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**)
Půjčka na kartě - čerpání finančních prostředků hotovostní výplatou nebo bezhotovostním převodem  290
Převod karty k nám - splacení závazků vzniklých čerpáním kreditní/úvěrové karty jiného vydavatele Chytrou kartou České spořitelny 2,97% z refinancované částky
Splátkové programy - čerpání finančních prostředků zdarma
Splátkové programy - poplatek za předčasné ukončení  500

2.  Další typy karet

2.1.  Mezinárodní debetní karty

  VISA ELECTRON  VISA CLASSIC VISA GOLD
Vydání/používání karty - ročně  vydává se pouze k Osobnímu účtu České spořitelny Junior 400 vydává se pouze k Osobnímu účtu České spořitelny
Pokud je karta vydaná k Osobnímu účtu České spořitelny, účtuje se v rámci měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny

2.2.  Mezinárodní předplacené karty (elektronické)

  MAESTRO předplacená - základní,
MAESTRO předplacená - dodatková 
Vydání/používání karty - ročně  230

2.3.  Karty, u nichž je zastaveno vydávání nových karet

Debetní karty  JUNIOR X konto (bankomatová karta)  VISA ELECTRON Student+,
MAESTRO UK Student+ 
VISA ELECTRON, MAESTRO  MasterCard STANDARD, MasterCard STANDARD UK MasterCard GOLD VISA Gold Exclusive
Používání karty - ročně  zdarma v rámci X konta *) zdarma v rámci programu Student+ 200 400**) pouze k Osobnímu účtu České spořitelny 3.700
Pokud je karta vydaná k Osobnímu účtu České spořitelny, účtuje se v rámci měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny
*) platí i pro účty založené do 30.9.2006 pod názvem Xtra konto
**) karta MasterCard STANDARD PARTNER vydaná v automatické výměně namísto karty Maestro UK Student+ v rámci Programu Student+ je zdarma po dobu platnosti této karty (max. 3 roky) 
Kreditní a charge karty  Kredit+ VISA ELECTRON - základní i dodatková  Kredit+ VISA CLASSIC - základní,
Kredit+ MasterCard - základní,
Kredit+ MasterCard UK - základní
Kredit+ VISA CLASSIC - dodatková,
Kredit+ MasterCard - dodatková,
Kredit+ MasterCard UK - dodatková 
Používání karty - ročně   120 300 190

3.  Volitelné pojištění k mezinárodním kartám

3.1.  Cestovní pojištění - ročně

   
Comfort - pojištění držitele karty  300
Comfort Family - připojištění rodinných příslušníků (+ 1 dospělý a 3 děti) 450
Gold Family - připojištění rodinných příslušníků ke kartě Gold (+1 dospělý a 3 děti) 1.500
Nesjednává se k Chytré kartě České spořitelny, Penzijní kartě České spořitelny**). Od 1.4.2008 se nové pojištění nesjednává ke kartám vedeným v rámci Osobního účtu České spořitelny. Od 20.4.2009 se nesjednává nové pojištění Comfort a Comfort Family ke kreditním kartám Kredit+. Ke kartám typu Gold lze sjednat pouze pojištění Gold Family.

3.2.  Pojištění  karty a osobních věcí - ročně

   
P10 (pojistné krytí do 10.000 Kč)  170
P30 (pojistné krytí do 30.000 Kč) 320
P60 (pojistné krytí do 60.000 Kč) 480
P90 (pojistné krytí do 90.000 Kč) *) 780
*) pro Penzijní kartu České spořitelny**) produkt dostupný od 15.11.2010
 

3.3.  Pojištění schopnosti splácet k Chytré kartě České spořitelny a ke kreditní kartě Kredit+ - měsíčně

   
Soubor pojištění A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt  0,49% z dlužné částky na konci účetního cyklu
Soubor pojištění B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání 0,89% z dlužné částky na konci účetního cyklu
*) kromě pojištění sjednaných k již vydané platné kartě, kdy se první cena za pojištění účtuje v době sjednání pojištění a další společně s roční cenou za kartu

4.  Ostatní služby ke kartám

4.1.  Služby dostupné v bankomatu

  V bankomatu České spořitelny V bankomatu jiné banky 
Dotaz na zůstatek účtu zdarma 20
Dotaz na transakční limity karty zdarma
Změna PIN  6 *)
*) do 15.1.2012 zdarma

4.2.  Výpis z kartového účtu

  Prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking  Poštou  Na pobočce (osobní vyzvednutí) 
Pravidelný výpis zdarma zdarma + poštovné 45
Mimořádný výpis na žádost klienta  x 30 + poštovné

4.3.  Úprava limitů karty

  Na pobočce, prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking, na informační lince ČS Prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking  
Odemknutí/zamknutí karty   30 6 *)
Změna transakčních limitů ke kartě   30 6 *)
*) do 15.1.2012  zdarma

4.4.  Zaslání karty/expresní vydání debetní karty

   
Zaslání mezinárodní platební karty poštou na adresu klienta v ČR  zdarma
Zaslání mezinárodní platební karty do zahraničí prostřednictvím kurýrní služby 3.000 k ceně karty
Expresní vydání debetní karty, včetně doručení na adresu držitele na území ČR  3.000 k ceně karty

4.5.  Zákazy na karty

   
Provedení zákazu  zdarma
Odvolání zákazu  zdarma

4.6.  Upomínka při neuhrazení předepsané splátky na kartový účet Chytré karty České spořitelny/ Penzijní karty České spořitelny**)/ kreditní/ charge karty

   
Nedodržení data splatnosti u Chytré karty České spořitelny a kreditní karty Kredit+  250
1.upomínka, 2.upomínka, 3.upomínka  300,- + poštovné

4.7.  Emergency servis (pro embosované karty)

   
Vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou platností (Emergency karta) 3.000
Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)  3.000

4.8.  Ostatní položky

   
Karta podle Vás - umístění obrázku (designu) na debetní platební kartu    190
Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou - pro všechny typy karet 100
Vyrobení náhradní karty - cena je účtována při žádosti o náhradní kartu  
  • elektronické
  • embosované
  • dodatečné sjednání a zrušení služby Slevový program Sphere card nebo při změně vzhledu karty 
200
Sjednání úvěru na dobu platnosti kreditní karty Kredit+ a charge karty zdarma
Správa a vedení kartového účtu pro kreditní karty Kredit+ a charge karty zdarma
Cena za službu karta podle Vás je účtována při každé výrobě karty po dobu sjednání služby. Současně s cenou za službu Karta podle Vás je účtována cena za vydání nové nebo vyrobení náhradní karty dle Sazebníku. U karet vydaných v rámci Osobního účtu České spořitelny se cena za vydání nové karty neúčtuje.

**)Od 1.10.2011 došlo ke změně odchodního názvu Vaší karty z Chytrá karta plus na Penzijní karta České spořitelny.Parametry a podmínky užívání Vaší karty a kartového účtu se nemění

Ceny jsou uvedeny v Kč

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.  

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.  

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.12.2011 každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.  

V Praze dne 25.11.2011

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.12.2011 do 31.12.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.