Osobní finance

Soukromá klientela - III. Přímé bankovnictví

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 18.04.2009 do 30.10.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1. SERVIS 24 (Telebanking, Internet banking, GSM banking)

PoložkaTextCena v Kč
1.1. Zřízení služby zdarma
1.2. Měsíční cena
1.2.1. sporožirové účty 25,-
1.2.2. běžné účty 100,-
1.3. Změna údajů ve smlouvě zdarma
1.4. Aktivace, deaktivace každého dalšího sporožirového a běžného účtu zdarma
1.5. Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí, detailu účtu či výsledku simulace stavebního spoření
1.5.1. e-mailem zdarma
1.5.2. faxem 10,-
1.5.3. poštou 15,- + poštovné
1.6. Zaslání přihlašovací SMS 1,50
1.7. Zaslání SMS upozornění o nově přijaté e-faktuře 1,50
1.8. Odblokování přístupu do služby Internetbanking; vygenerování bezpečnostního kódu zdarma
1.9. Opětovné vygenerování a zaslání bezpečnostních údajů 100,-
1.10. Zrušení služby z podnětu klienta zdarma

2. SERVIS 24 - Start *)

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Zřízení služby zdarma
2.2. Měsíční cena zdarma
*) pro klienty finanční skupiny České spořitelny bez sporožirového a/nebo běžného účtu

3. Režim vyšší bezpečnosti přímého bankovnictví

PoložkaTextCena v Kč
3.1. S autentizačním kalkulátorem (pro SERVIS 24)
3.1.1.za blokaci režimu z podnětu klienta300,-
3.1.2.za deblokaci režimu z podnětu klienta150,-
3.1.3.za výměnu bateriízdarma
3.2. S čipovou kartou
3.2.1.čtečka čipových karet350,-/1 kus
3.2.2.čipová karta320,-/1 kus
3.2.3.klientský certifikát s platností na 1 rok
3.2.3.1.vygenerování320,-
3.2.3.2.obnova v termínu320,-
3.2.3.3.obnova po termínu420,-

Pro účty v cizí měně  jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Ceny se přepočítávají dle kurzu České národní banky.

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem  18.4.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 16.4.2009

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva 
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 18.04.2009 do 30.10.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.