Osobní finance

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - IV. Kartové služby

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.10.2011 do 30.11.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Vydání/používání karty

1.1.  Mezinárodní debetní karty

  Visa Business  Visa Business Plus  Visa Business Gold 
Vydání/používání karty - ročně  400 1.200 3.700

1.2.  Mezinárodní předplacené, kreditní a charge karty 

  Maestro předplacená služební  Kredit+ MasterCard Business     Visa Business charge     Visa Gold charge 
Vydání/používání karty - ročně  230 650 2.200 4.700

1.3.  Domácí proprietární kreditní karty

  HORNBACH ProfiCard 
Vydání/používání karty - ročně  zdarma

1.4.  Karty, u nichž je zastaveno vydávání nových karet

  Visa Business Electron  MasterCard Business 
Používání karty - ročně  200 400

2.  Volitelné pojištění

2.1.  Cestovní pojištění - ročně *)

   
Comfort **) - pojištění držitele karty  300
Comfort Family **) -připojištění rodinných příslušníků ke kartě (+1 dospělý a 3 děti)    450
Exclusive Family - připojištění rodinných příslušníků ke kartě Visa Business Plus a Visa Business charge (+1 dospělý a 3 děti)   750
Gold Family - připojištění rodinných příslušníků ke kartě Gold (+1 dospělý a 3 děti)   1.500

2.2.  Pojištění  karty a osobních věcí - ročně *)

   
P10 (pojistné krytí do 10.000 Kč)  170
P30 (pojistné krytí do 30.000 Kč)   320
P60 (pojistné krytí do 60.000 Kč)  480
P90 (pojistné krytí do 90.000 Kč)  780
*) Kromě pojištění sjednaných k již vydané platné kartě, kdy se první cena za pojištění účtuje v době sjednání pojištění a další společně s roční cenou za kartu

**) Možno dokoupit k mezinárodním kartám kromě karet Visa Business Plus, Visa Business charge a  karet typu Gold

3.  Ostatní služby

3.1.  Služby dostupné v bankomatu

  V bankomatu České spořitelny  V bankomatu jiné banky 
Dotaz na zůstatek účtu   zdarma 20
Dotaz na transakční limity karty   zdarma
Změna PIN   6 *)
*) do 15.1.2012 zdarma

3.2.  Vyhotovení a odeslání výpisu z účtu/přehledu transakcí

  Poštou  Na pobočce (osobní vyzvednutí) 
Pravidelný přehled transakcí debetními kartami - pro majitele běžného účtu   zdarma + poštovné
Pravidelný výpis z účtu - pro majitele kartového účtu mezinárodní kreditní, charge, předplacené karty   zdarma + poštovné 45
Pravidelný přehled transakcí mezinárodní kreditní, charge, předplacenou kartou - pro držitele karty   zdarma + poštovné
Mimořádný výpis z účtu/ přehled transakcí na žádost klienta – kreditní, charge a předplacené karty   30 + poštovné

3.3.  Úprava limitů karty

  Na pobočce, prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking  Prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking
Odemknutí/zamknutí karty  30 6 *)
Změna transakčních limitů ke kartě  30 6 *)
*)do 15.1.2012 zdarma

3.4.  Zaslání karty/expresní vydání debetní karty

   
Zaslání mezinárodní platební karty poštou na adresu klienta v ČR   zdarma
Zaslání mezinárodní platební karty do zahraničí prostřednictvím kurýrní služby  3.000 k ceně karty
Expresní vydání debetní karty, včetně doručení na adresu držitele na území ČR   3.000 k ceně karty

3.5.  Zákazy na karty

   
Provedení zákazu   zdarma
Odvolání zákazu  zdarma

3.6.  Upomínka při neuhrazení předepsané splátky na kartový účet kreditní, charge a domácí proprietární kreditní karty

   
Nedodržení data splatnosti - kreditní karta  250
1.upomínka, 2.upomínka, 3.upomínka  300 + poštovné

3.7.  Emergency servis (pro embosované karty)

   
Vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou platností (Emergency karta)  3.000
Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)   3.000

3.8.  Ostatní položky

   
Karta podle Vás - umístění obrázku (designu) z galerie obrázků na kartu Visa Business k Firemnímu účtu   zdarma
Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou - pro všechny typy karet   100    
Vyrobení náhradní karty - cena je účtována při žádosti o náhradní kartu  
  • elektronické
  • embosované
200
Sjednání úvěru na dobu platnosti kreditní , charge a domácí proprietární kreditní karty   zdarma
Správa a vedení kartového účtu pro  kreditní, charge a domácí proprietární kreditní karty   zdarma

Ceny jsou uvedeny v Kč

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.10.2011 každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.  

V Praze dne 26.9.2011

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.10.2011 do 30.11.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.