Osobní finance

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - III. Přímé bankovnictví

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.03.2012 do 31.12.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  SERVIS 24 (Telebanking, Internetbanking, GSM banking, Mobilní banka ), BUSINESS 24

  SERVIS 24 (Internetbanking, Telebanking, GSM banking, Mobilní banka ) BUSINESS 24 
Zřízení služby   zdarma zdarma
Měsíční cena 100 200
Změna údajů ve smlouvě zdarma zdarma
Aktivace, deaktivace každého dalšího sporožirového a běžného účtu zdarma zdarma
Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí, detailu účtu či výsledku simulace stavebního spoření    
     emailem zdarma zdarma
     faxem 10 10
     poštou 25 + poštovné x
Opětovné vygenerování a zaslání bezpečnostních údajů 100 100
Odblokování přístupu do služby Internetbanking; vygenerování bezpečnostního kódu zdarma zdarma
Zrušení služby z podnětu klienta zdarma zdarma
  SERVIS 24 (Internetbanking, Telebanking, GSM banking, Mobilní banka ) BUSINESS 24 
Zaslání autorizační SMS  zdarma x
Zaslání konfirmační SMS zdarma x
Zaslání přihlašovací SMS   1,50 zdarma
Zaslání zůstatkové SMS*)  1,50
Zaslání SMS upozornění o nově přijaté e-faktuře/e-dokumentu 1,50
*) lze sjednat k Firemnímu účtu České spořitelny bez zřízené služby SERVIS 24

2.  Režim vyšší bezpečnosti přímého bankovnictví - s čipovou kartou

   
Čtečka čipových karet  -  1 kus 350
Čipová karta  - 1 kus 350
Klientský certifikát s platností na 1 rok
     vygenerování  350
     obnova v termínu 350
     obnova po termínu 450

3.  @FAKTURA 24

3.1.  Zřízení služby

   
Připojení k internetovému portálu  3.900 *)
Připojení do účetního systému individuálně
*) za předpokladu využití standardních formátů XML a CSV služby @FAKTURA  nebo formátu ISDOC

3.2.  Výměna obchodních dokumentů

  1 - 1 000  1 001 - 5 000  5 001 - 20 000  20 001 - 50 000  50 001 a více 
Za transakce (měsíčně) - poplatek je placen za každou odeslanou nebo přijatou fakturu  6,29 5,99 5,69 5,49 5,19
  2 - 5  6 - 25  26 - 100  101 - 250  251 a více 
Podpora a údržba za připojení do účetního systému (měsíčně) - odvíjí se od počtu obchodních partnerů  zdarma 2 za transakci, max. 300 2 za transakci, max. 800 2 za transakci, max. 1.900 2 za transakci, max. 2.500 2 za transakci, max. 2.900
Poplatek se nevztahuje na uživatele připojené prostřednictvím internetového portálu

3.3.  Označení grafické podoby odeslaného dokumentu elektronickou značkou

   
Zprostředkované službou @FAKTURA 24   0,84
Klientem zdarma

3.4.  Archivace

   
Zaslání CD-ROMu s obsahem všech odeslaných a přijatých faktur za dané období (1x ročně) - ročně 1.650

Všechny ceny služby @FAKTURA 24 jsou uváděny bez 20% DPH.
Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraničíní osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně. 

4.  Multicash

4.1.  Zřízení služby, měsíční poplatek

   
Lokální instalace  5.000
Síťová instalace (bez ohledu na počet stanic) 8.000
Bez instalace (klient již využívá službu MultiCash u jiné banky)  2.500
Instalace v zahraničí  individuálně dle geografické polohy místa
Měsíční poplatek (nezávisle na počtu připojených běžných účtů)  400
Měsíční poplatek se hradí samostatně za každý právní subjekt využívající programové vybavení a sublicence MultiCash

4.2.  Zřízení doplňkové služby

  MultiCash WebSign 24  MultiCash SDS 24 
Zřízení služby  zdarma zdarma

4.3.  Aktualizace služby na nejnovější verzi

   
Pracovníkem banky (na žádost klienta)  1.500 + 500 za každou další započatou hodinu u klienta
Pomocí doplňkové služby MultiCash SDS 24 (pouze od verze 3.2.)  zdarma

4.4.  Ostatní poplatky

   
Zablokování / Odblokování uživatele služby MultiCash  zdarma
Servisní zásah (v případě závady způsobené klientem)
Reinstalace služby (na žádost klienta)
Dodatečné školení, apod. 
1.500 + 500 za každou započatou hodinu u klienta
Servisní zásah v zahraničí  individuálně dle geografické polohy místa

5.  PLATBA 24

   
Zřízení služby  zdarma
Měsíční poplatek za službu  zdarma
Poplatek za platební transakci PLATBA 24  individuálně

Ceny jsou uvedeny v Kč

Ceny v Sazebníku uvedené se vztahují i na běžné účty v české měně pro fyzické osoby.

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh  cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem  1.3. 2012 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.03.2012 do 31.12.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.