Osobní finance

Komerční klientela - VII. Směnky

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 28.02.2011 do 02.03.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
  Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

  1. Směnky

  PoložkaTextCena v Kč
  1.1. Komplexní posouzení a vyhodnocení směnky předložené k eskontu (eskontní provize)
  1.1.1. směnečná suma 100.000,- Kč až 2.000.000,- Kč 1.000,-
  1.1.2. směnečná suma nad 2.000.000,- Kč 
  Pozn.:
  Cena se vybírá při převzetí žádosti a je nevratná. Stanovení směnečného obliga se nezpoplatňuje.

  individuálně, až 0,05% ze směnečné sumy, maximálně 10.000,-

  1.2. Aval směnky (směnečné rukojemství) účtovány ceny za bankovní záruku, viz část XI. Bankovní záruky pol. 1.1. a 1.3. 
  1.3. Směnečná inkasa a související služby účtovány ceny za dokumentární a směnečné inkaso, viz část VI. Dokumentární a směnečná inkasa

  Úschova směnek předložených České spořitelně, a.s. k inkasu nebo ke zprostředkování akceptu a směnek domicilovaných u České spořitelny, a.s., se nezpoplatňuje.

  Mimo ceny za úkony uvedené v Sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních (např. tiskopisy) i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu nebo se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s. povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

  Ceny za poskytnutí bankovní informace a telekomunikační služby v souvislosti s bankovními operacemi jsou uvedeny v části  XIII. Ostatní bankovní služby.

  Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s. jsou uvedeny v ostatních částech Sazebníku.

  Ve výjimečných případech může Česká spořitelna, a.s. poskytnout slevu z uvedené ceny.

  Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 28.02.2011 do 02.03.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.