Osobní finance

Komerční klientela - III. Hotovostní operace

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.06.2006 do 30.04.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Hotovostní operace

PoložkaTextCena v Kč
1.1. Operace na účtech vedených v Kč
1.1.1. výběr hotovosti do 500.000,- Kč včetně *)  20,-
1.1.2. výběr hotovosti nad 500.000,- Kč *) 50,-
1.1.3.výběr hotovosti v jiné měně než v CZK *)2%, minimálně 50,-
1.1.4. vklad hotovosti do 500.000,- Kč včetně
(vkladatelem je:
  • majitel účtu
  • disponent
  • zaměstnanec
  • pokud se jedná o odvod tržeb obchodníků)
20,- +  cena dle položky 1.1.11.
1.1.5. vklad hotovosti nad 500.000,- Kč  (vkladatelem je:
  • majitel účtu
  • disponent
  • zaměstnanec
  • pokud se jedná o odvod tržeb obchodníků)
50,- + cena dle položky 1.1.11.
1.1.6. vklad hotovosti na přepážce provedený třetí osobou do 500.000,- Kč včetně

45,- + cena dle položky 1.1.11.

1.1.7. vklad hotovosti na přepážce provedený třetí osobou nad 500.000,- Kč 70,- + cena dle položky 1.1.11.
1.1.8.vklad na účet v jiné měně než v CZK1%, min. 50,-
1.1.9. zpracování hotovosti na základě uzavřené Smlouvy o vkládání hotovosti na účet klienta
nebo v případě pravidelně se opakujících vkladů hotovosti na účet klienta
1.1.9.1. I. pásmo (kvalita předávané hotovosti - přepáskované bankovky a mince setříděné dle nominále s  výčetkou) **)

0,07% ze zpracovávané částky + poplatek dle 1.1.11.

1.1.9.2. II. pásmo (kvalita předávané hotovosti – nepřepáskované bankovky a mince nesetříděné dle nominále nebo hotovost neobsahuje výčetku)

0,09% ze zpracovávané částky + poplatek dle 1.1.11.

1.1.9.3. III. pásmo (ostatní)

0,15% ze zpracovávané částky + poplatek dle 1.1.11.

1.1.10. výměna bankovek nebo mincí
Pozn.:
U netříděných bankovek nebo mincí se navíc připočítává za každých 15 min. práce i započatých CZK 75,-
2%, minimálně 100,-
1.1.11. vklad mincí na účet
Pozn.:  
U netříděných mincí se navíc připočítává za každých 15 min. práce i započatých CZK 75,-
1%, minimálně 100,-
1.1.11.1. do 100 ks
Počet mincí se sčítá během jednoho pracovního dne
zdarma
1.1.12.vklad mincí prostřednictvím mincovního automatu1%, minimálně 100,-
1.1.13.noční trezor
1.1.13.1. za vloženou kazetu / obal

30,- + cena dle položky 1.1.9.

1.1.13.2. roční paušál (pro dvě kazety)

individuálně + cena dle položky 1.1.9.

1.1.13.3. třetí a další kazeta

individuálně + cena dle položky 1.1.9.

1.2. Operace na účtech vedených v cizí měně
1.2.1.výběr hotovosti v měně účtu do výše ekvivalentu 500.000,- Kč včetně *)50,-
1.2.2.výběr hotovosti v měně účtu nad výši ekvivalentu 500.000,- Kč *)0,5%, minimálně 50,-, maximálně 5.000,-
1.2.3.výběr hotovosti v jiné měně než v měně účtu *)2%, minimálně 50,-
1.2.4.vklad hotovosti v měně účtu do výše ekvivalentu 500.000,- Kč  včetně50,-
1.2.5.vklad hotovosti v měně účtu nad výši ekvivalentu 500.000,- Kč0,25%, minimálně 50,-, maximálně 5.000,-
1.2.6.vklad hotovosti v jiné měně než v měně účtu1%, minimálně 50,-
1.2.7. zpracování hotovosti na základě uzavřené Smlouvy o vkládání hotovosti na účet klienta nebo v případě pravidelně se opakujících vkladů hotovosti na účet klienta 1% ze zpracovávané částky, minimálně 900,-
1.2.8.vklad mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2)20%, minimálně 50,-
1.3. Ostatní položky
1.3.1.poplatek za kreditní účetní položku

2,-

1.3.2.poplatek za debetní účetní položku4,-
1.3.3.neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr500,-

*) k výběru hotovosti nadlimitní částky je nutné avízo. Oznamovací lhůta a výše nadlimitní částky je stanovena individuálně na pobočkách České spořitelny, a.s.
**) kvalita předávané hotovosti dle vyhlášky ČNB č. 37/1994

2. Směnárenské operace

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Nákupy
2.1.1.nákup bankovek v cizí měně2%, minimálně 50,-
2.1.2.nákup bankovek v prekluzi10%, minimálně 50,-
2.1.3.výměna bankovek cizí měny se sníženou obchodovatelnostíindividuálně dle míry opotřebení
2.2. Prodeje
2.2.1. prodej cizí měny 1%, minimálně 50,-
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.06.2006 do 30.04.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.