Internetové spoření České spořitelny

Seznamte se pomocí nejčastěji kladených dotazů s podrobnostmi k Internetovému spoření České spořitelny

Pro koho je Internetového spoření České spořitelny určeno?

Internetové spoření České spořitelny si mohou zřídit fyzické osoby starší 18 let, občané České republiky i cizí státní příslušníci.

Jak si mám zažádat o Internetové spoření České spořitelny?

O Internetové spoření České spořitelny si zažádáte buď na stránce www.internetovesporeni.cz nebo přes klientskou linku České spořitelny 800 207 207. Poté, co o spořicí účet projevíte zájem, Vás budou telefonicky kontaktovat naši bankéři, kteří odpoví na Vaše dotazy a požádají Vás o sdělení potřebných údajů k založení spořicího účtu. Poštou od nás pak obdržíte návrhy smluvní dokumentace.

Co budu k založení spořicího účtu potřebovat?

Telefonní bankéři Vás požádají o sdělení základních osobních údajů (např. jméno a příjmení, bydliště, číslo průkazu totožnosti, apod.). Zeptají se Vás také na číslo tzv. kontaktního účtu, na který budete chtít z Internetového spoření České spořitelny posílat odchozí transakce.

Lze spořicí účet založit i v pobočce České spořitelny?

Internetové spoření České spořitelny není prozatím možné založit na pobočce. Ověřujeme, jak klienti ocení a uvítají  snadný a rychlý proces založení spořicího účtu bez návštěvy pobočky, který šetří  čas.    

Je spořicí účet i pro klienty jiných bank než České spořitelny?

Ano, Internetové spoření České spořitelny založíme komukoli, není nutné být stávajícím klientem České spořitelny.

Kolik účtů Internetového spoření si mohu zřídit?

Každý klient si může otevřít jeden účet Internetové spoření České spořitelny.

Mohu si zřídit spořicí účet Internetové spoření České spořitelny také v cizí měně?

Internetové spoření České spořitelny je vedeno výhradně v české měně.

Mohu účet Internetovém spoření České spořitelny sdílet s jinými osobami?

Internetové spoření České spořitelny je určeno pro jediného majitele. Není možné, aby majitel účtu pověřil jiné osoby k nakládání s peněžními prostředky.

Jaký je minimální zůstatek?

Minimální zůstatek na Internetovém spoření České spořitelny je 0 Kč.

Kdy mohu poprvé poslat na Internetové spoření České spořitelny peníze?

V průvodním dopise, který zasíláme klientů spolu s návrhem smluvní dokumentace, jsou uvedeny kroky potřebné k tomu, aby mohl klient poslat na spořicí účet peníze. Po jejich splnění je účet okamžitě připraven zhodnocovat uložené prostředky.

Co je to kontaktní účet?

Jde o účet, na který klient posílá prostředky z Internetového spoření České spořitelny. Klient si může zvolit vždy pouze jeden kontaktní účet. Číslo kontaktního účtu je uvedeno ve smluvní dokumentaci a lze ho v případě potřeby změnit v pobočce České spořitelny.

Musí být kontaktní účet pro převody peněz z Internetového spoření vedený u České spořitelny?

Kontaktní účet může být veden v jakékoli bance v České republice.

Jak budu mít k Internetovému spoření České spořitelny přístup, jak ho budu spravovat?

Internetové spoření České spořitelny ovládáte výhradně přes internetové bankovnictví České spořitelny (SERVIS 24). Přes něj můžete převádět peníze, kontrolovat stav spořicího účtu , transakční historii či stahovat výpisy. Pokud nemáte internetové bankovnictví České spořitelny, založíme Vám jej.

Opravdu potřebuji ke správě spořicího účtu internetové bankovnictví? A je internetové bankovnictví bezpečné?

Internetové bankovnictví je nedílnou součástí Internetového spoření České spořitelny, takže bez něj nelze spořicí účet otevřít ani obsluhovat. Transakce ze spořicího účtu, vyjma zrušení produktu, nepůjdou na pobočkách České spořitelny zadat.

SERVIS 24 Internetbanking, který je nejužívanějším internetovým bankovnictvím na českém trhu, využívá moderní bezpečnostní standardy na velmi vysoké úrovni. Bezpečnost internetového bankovnictví je zajištěna několikastupňovou ochranou (Klientské číslo a heslo, autorizační kód, autorizační SMS, atd.). Klient může navíc zvolit i vyšší typ zabezpečení v podobě klientského certifikátu uloženého na čipové kartě.

Mohu internetového bankovnictví České spořitelny využít i pro jiné produkty?

Samozřejmě. K Internetovému spoření České spořitelny získáte naše standardní internetové bankovnictví , které můžete využít ke správě a kontrole mnoha dalších produktů Finanční skupiny České spořitelny (Osobní účet České spořitelny, úvěry, investice, penzijní připojištění stavební spoření, pojištění atd.).

Jak mohu na Internetové spoření České spořitelny poslat peníze?

Na Internetové spoření České spořitelny vkládáte peníze bezhotovostně stejným způsobem, jakým jste zvyklí z jiných bankovních produktů. Provedete tedy standardní bankovní převod z korunového účtu zřízeného u jakékoli banky v České republice, a to v jakékoli výši. Na Internetové spoření České spořitelny nelze vložit vklad v hotovosti.

Jakým způsobem mohu z Internetového spoření peníze vybrat?

Peníze lze kdykoli převést prostřednictvím internetového bankovnictví na Vámi zadaný kontaktní účet až do výše minimálního zůstatku. Z spořicího účtu lze provádět výhradně bezhotovostní transakce zadané prostřednictvím internetového bankovnictví, tj. není možné vybírat peníze v hotovosti ani zadávat převody v pobočce či přes sběrný box.

Proč nelze zadávat trvalé příkazy či povolovat inkaso z Internetového spoření České spořitelny?

Internetové spoření České spořitelny je jednoúčelový spořicí účet určený na zhodnocování prostředků. Není to tedy transakční účet, takže technické parametry produktu ani neumožňují nabídnout široké spektrum nakládání s prostředky jako běžné transakční účty. Výhodnou úrokovou sazbu můžeme klientům zajistit jen za předpokladu, že prostředky na něm leží skutečně za účelem spoření.

Jak zkontroluji své převody na Internetovém spoření?

Veškerou platební historii (příchozí i odchozí platby) můžete přehledně kontrolovat v internetovém bankovnictví.

Jak funguje úročení na Internetovém spoření? Co je to úrokový bonus?

Úročení zůstatku na Internetovém spoření České spořitelny se skládá ze dvou částí:

  1. základní úrok: touto sazbou se vždy úročí celý zůstatek
  2. úrokový bonus: klient jej získá, pokud průměrná denní hodnota zůstatku v aktuálním sledovaném období je stejná nebo vyšší než průměrná denní hodnota zůstatku v předchozím sledovaném období. Úrokový bonus je poskytován pouze pro kreditní zůstatek 0 – 999 999,99 Kč.

V prvním sledovaném obdobím, v němž byl spořicí účet založen, přiznáváme bonus vždy.

 

1. pásmo

do 999 999,99 Kč

3. pásmo

od 1 000 000,- Kč a více

Základní úrok 0,50 % 0,50 %
Úrokový bonus 0,60 % -

 

Jaká je výše úroků?

Úrokové sazby a úrokový bonus jsou stanovovány a vyhlašovány Českou spořitelnou. Aktuální výši naleznete zde.

Kdy se připisují úroky?

Základní úrok se připisuje na konci kalendářního měsíce nebo při zrušení spořicího účtu.

Úrokový bonus se připisuje k poslednímu dni sledovaného období. Pokud klient v průběhu sledovaného období spořicí účet zruší, ztrácí nárok na připsání úrokového bonusu za aktuální sledované období. Úrokový bonus je poskytován pouze pro kreditní zůstatek 0 - 999 999,99 Kč.

Co je to sledované období a jak se dozvím jeho délku?

Sledované období je doba, po kterou je sledován průměrný denní zůstatek na spořicím účtu. Výše zůstatku je pak porovnána s hodnotou za předchozí sledované období a pokud je průměrný denní zůstatek v aktuálním sledovaném období shodný či vyšší než v období předchozím, získává klient úrokový bonus. Délku sledovaného období naleznete zde

Platím nějaké poplatky?

Založení Internetového spoření České spořitelny, vedení, výpisy příchozí transakce jsou zdarma. Zdarma je i jedna odchozí transakce v daném měsíci. Celý sazebník naleznete zde.

Jak často budu dostávat výpis?

Výpisy dostanete ve čtvrtletní frekvenci v elektronické podobě a můžete si je stáhnout ve svém internetovém bankovnictví. Jinou frekvenci vyhotovování a formu výpisu není možné nastavit. Transakční historii můžete samozřejmě kontrolovat průběžně.

Jak provedu změnu na Internetovém spoření České spořitelny?

Případné změny u spořicího účtu, jako je číslo kontaktního účtu nebo klientské změny (adresa, číslo občanského průkazu atd.), můžete provést na kterékoliv pobočce České spořitelny.

Jak jsou chráněné vklady u spořicího účtu?

Všechny banky a pobočky zahraničních bank na území České republiky jsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů a platit do Fondu pojištění vkladů (dále jen Fond) pojistné za pohledávky z vkladů splňující podmínky pro možnost pojištění pohledávek z vkladů. V případě neschopnosti banky dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek, bude těmto oprávněným osobám Fondem pojištění vkladů vyplacena náhrada za pohledávku z vkladu, z níž banka odvádí příspěvky do Fondu.

Zákonnou úpravu pojištění vkladů obsahuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Dokumenty ke stažení