NAŠE MISE:
Diverzita jako nepostradatelná součást naší společnosti.

DIVERZITA

Cílem programu Diversitas je zajistit rovnováhu mezi osobním a pracovním životem (work-life balance) a rovné příležitosti pro všechny zaměstnance/zaměstnankyně České spořitelny.

V rámci jednotlivých projektů zajišťujeme vhodné podmínky pro návrat rodičů z mateřské či rodičovské dovolené, podáváme pomocnou ruku skupině zdravotně postižených a jinak znevýhodněných skupin zaměstnanců/zaměstnankyň, podporujeme slaďování osobního a pracovního života, rovnost v počtu mužů a žen na manažerských pozicích a současně otevíráme mezigenerační dialog v ČS.