800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Administrace emise

Charakteristika a popis produktu

 • pokrytí téměř veškerých činností spojených se správou emise dluhopisů v listinné i zaknihované podobě, fixním i pohyblivým úrokem, různou dobou splatnosti a různou strukturou investorů
 • stručný výčet hlavních činností, které jsme schopni realizovat:
  • vedení sběrného dluhopisu (v případě listinných cenných papírů), které v sobě zejména zahrnuje:
   • vedení registru včetně převodů jednotlivých podílů na sběrném dluhopise, prováděné zápisem do tohoto registru a vyhotovení výpisu jednotlivým majitelům těchto podílů
   • vydání konkrétních dluhopisů příslušným majitelům včetně převzetí a kontroly konkrétních dluhopisů z výroby na scannovacím zařízení
   • zajištění vydání veškerých oznámení majitelům dluhopisů
   • výpočet pohyblivého úroku
   • zajištění a vyzvednutí výpisu z registru emitenta ze Střediska cenných papírů
   • výpočet výše objemu potřebných finančních prostředků pro realizaci výplaty
   • zprostředkování výplaty výnosů i celkového splacení hotovostním i bezhotovostním způsobem
   • výpočet daňové povinnosti, její srážku a její odvod včetně vydání potvrzení majitelům o sražené a odvedené dani
   • správu finančních prostředků
   • zajištění potřebné informovanosti emitenta
   • úschovu a skartaci veškerých dokladů a podkladů k předmětné emisi

Výhody

 • převzetí téměř veškeré starosti o vydanou emisi dluhopisů
 • evidence, výplaty a archivace pod jednoznačnou identifikací každé emise
 • výplaty jsou prováděny v současné době na sedmi stech výplatních místech včetně centrály České spořitelny
 • veškerá výplatní místa i centrála jsou on-line propojena, což zejména znamená okamžité zjištění přehledu stavu výplaty a stoprocentní zabezpečení, že nedojde k duplicitní výplatě, v případě jakékoliv potřeby téměř okamžité zablokování
 • vysokou úroveň profesionality v těchto činnostech nejlépe dokumentuje řada významných společností se kterými má Česká spořitelna v současné době uzavřeny smlouvy o administraci jejích emisí dluhopisů jako např.: Stát Česká republika – státní dluhopisy, Český Telecom, ČEZ, Teplárny Brno, Česká exportní banka, Unipetrol, Radiomobil, Hlavní město Praha a Česká pojišťovna

Podmínky založení

U této činnosti je nutné uzavřít smlouvu.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster