800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Obchody s pokladničními poukázkami

Komu je určen

 • fyzickým osobám – podnikatelům
 • právnickým osobám (včetně měst, obcí a neziskových organizací)

Charakteristika a popis produktu

 • státní pokladniční poukázky (T-Bills) jsou zaknihované krátkodobé cenné papíry emitované především Ministerstvem financí České republiky
 • splatnost pokladničních poukázek je do 1 roku
 • trh s pokladničními poukázkami je neveřejný a je organizován Českou národní bankou (ČNB)
 • Česká spořitelna může svým klientům zajistit přístup na tento trh jako jejich agent
 • vzhledem k nominální hodnotě 1 ks pokladniční poukázky 1 mil. Kč a poplatkům ve prospěch České národní banky se jeví ekonomicky vhodné investovat do tohoto produktu v objemu od 100 mil. Kč

Výhody

 • investor umisťuje volné prostředky do dluhových instrumentů českého státu - emitenta s nejvyšším bonitním hodnocením v České republice

Podmínky založení

 • zřízení účtu majitele cenných papírů v systému krátkodobých dluhopisů (SKD) organizovaném Českou národní bankou
 • uzavření Smlouvy o zprostředkování účasti klienta v systému SKD s Českou spořitelnou

Základní operace s produktem

 • nákup na primárním trhu
  • v aukci pokladničních poukázek organizované Českou národní bankou, kde Česká spořitelna jako přímý účastník vystupuje v roli zprostředkovatele pro zákazníka
 • nákup a prodej poukázek na sekundárním trhu
  • prostřednictvím agenta v rámci mezibankovního trhu pokladničních poukázek

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster