800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Návrh na uzavření smlouvy o účtu

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře podáváte, za níže uvedeného klienta, České spořitelně, a.s., návrh na uzavření Rámcové smlouvy o finančních službách - Základní účet s následujícími parametry:

 • měsíční elektronický výpis
 • mezinárodní debetní karta Visa Classic pro bezkontaktní platby s denními limity:
  • výběry hotovosti 20 000 Kč, platby u obchodníků 50 000 Kč, platby na internetu 5 000 Kč - výši limitů je možné změnit na informační lince 800 207 207, prostřednictvím SERVISU 24 nebo ve vaší pobočce
  • kartu vydáte s automatickou výměnou, tzn. že po skončení platnosti karty vyrobené na základě této žádosti vyrobíte automaticky kartu novou a tu pošlete, stejně jako případné náhradní karty, na korespondenční adresu
 • SERVIS 24 Internetové a mobilní bankovnictví:
  • autorizační SMS budete zasílat na mobil uvedený v tomto návrhu
  • primární účet pro službu SERVIS 24 bude účet založený na základě tohoto návrhu, toto neplatí, pokud zjistíte, že klient již má jiný svůj účet u České spořitelny registrovaný jako primární
  • bezpečnostní údaje zašlete na korespondenční adresu uvedenou v tomto návrhu 
 • Všechny příchozí platby v Kč - klient nebude platit za příchozí platby na účet s výjimkou plateb ze zahraničí

Ceny za vedení Základního účtu se řídí ceníkem České spořitelny, a.s. [nové okno]

Jak probíhá podání žádosti, akceptace a založení účtu? Přečtěte si, prosím, zde: Jak na to [nové okno].


?
?
Pohlaví: *
?
?
?
Daňové rezidentství v / DIČ: *
?
Daňové povinnosti další země *
?

Doklad klienta k prokázání totožnosti

?
?
?
?

Adresa trvalého pobytu klienta

?
?
?
?

Korespondenční adresa klienta

Korespondenční adresa
?
?
?
?

Kontaktní údaje klienta

?
?
?
?

Nastavení klientova nového účtu

Platební karta

Vzhled karty:

Visa Classic

Způsob doručení karty: Obyčejnou poštovní  zásilkou na uvedenou korespondenční adresu.
Způsob doručení PIN: PIN formou SMS na uvedený mobilní telefon.
Oznámení o neprovedení platebního příkazu vhozeného do sběrného boxu: ano, písemně na korespondenční adresu.

Další informace klienta

Informace poskytuje klient k provedení kontroly v rámci prevence praní špinavých peněz před uzavřením smlouvy o účtu:

Proč tyto další údaje požadujeme? [nové okno]

Předpokládané transakce měsíčně v CZK:

Předpokládané platby z /do zahraničí: *
?

Prohlášení externího partnera

Já, níže identifikovaný externí obchodní zástupce prohlašuji, že jsem klienta seznámil:

a klient s uvedenými dokumenty vyslovil

 

?

Dále prohlašuji, že jsem osobně ověřil/a totožnost klienta a správnost jeho identifikačních údajů dle shora uvedeného platného průkazu totožnosti.

Klient prohlásil a bere na vědomí, že: 

 • ­ zná obsah souhlasu se zpracováním údajů, a že Česká spořitelna bude zpracovávat jeho údaje v rozsahu, který je uveden zde
 • ­účet je vedený v měně CZK a není určen k podnikání,
 • ­ korespondenční adresa je shodná pro všechny smlouvy uzavřené tímto návrhem, na ni budete posílat písemnosti týkající se těchto smluv, včetně tištěného oznámení o neprovedení platebního příkazu,
 • ­číslo účtu přidělíte ke dni uzavření rámcové smlouvy, zašlete je na potvrzení spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami a dalšími dokumenty, na které tento návrh odkazuje; poté vloží na účet základní vklad v hotovosti v pobočce nebo převodem z účtu,
 • ­uvedené údaje včetně údajů o daňovém rezidenství a dalších daňových povinnostech jsou úplné, správné a pravdivé, máte právo si je ověřit, dojde-li ke změně, bude Vás neprodleně informovat, na uzavření smlouvy nemá právní nárok,
 • ­podmínky smlouvy plníte již před uplynutím lhůty, ve které může od smlouvy uzavřené na dálku/mimo vaše obchodní místo odstoupit; právo odstoupit může uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce. Podpis na odstoupení musí být úředně ověřen. Adresa pro zaslání odstoupení je Česká spořitelna, a.s., odbor Správa pasivních účtů, Štefánikova 2115/13, 741 01 Nový Jičín.
 • ­předáte osobní údaje uvedené v návrhu společnostem Finanční skupiny České spořitelny (která zahrnuje Českou spořitelnu, a.s., a její dceřiné společnosti), Erste Asset Management a Pojišťovnou České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, za účelem poskytování finančních služeb těchto společností prostřednictvím služeb SERVIS 24. Souhlas může písemně odvolat. V takovém případě mi přestanete poskytovat služby SERVIS 24 a vaše ujednání o těchto službách zanikne.
 • ­zná obsah Všeobecných obchodních podmínek České spořitelny, a.s., smluvních dokumentů, které upravují podmínky vedení a užívání účtu u České spořitelny, na které tento návrh a Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s., odkazují, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se jimi řídit; zná systém pojištění pohledávek z vkladů v rozsahu Informačního přehledu,  seznámili jste jej s ním před podpisem návrhu, rozumí mu a obdrží jej spolu s ostatními dokumenty po založení účtu; aktuální verze jsou k dispozici v pobočkách nebo na www.csas.cz,
 • ­ceny a úroky najdu v platném Ceníku České spořitelny, a.s. pro bankovní obchody.


Kontaktní údaj externího partnera

?
?
?
?
?
* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster