800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o finančních službách Osobní účet České spořitelny II

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře podáváte, za níže uvedeného klienta, České spořitelně, a.s., návrh na uzavření Rámcové smlouvy o finančních službách - Osobní účet České spořitelny II s následujícími parametry:

 • Měsíční elektronický výpis - nastavení podmínek pro zasílání výpisu může klient změnit prostřednictvím SERVIS 24 nebo v pobočce
 • Mezinárodní debetní karta Visa Classic pro bezkontaktní platby s denními limity:
  • výběry hotovosti 20 000 Kč, platby u obchodníků 50 000 Kč, platby na internetu 0 Kč - výši limitů je možné změnit na informační lince 800 207 207, prostřednictvím SERVISU 24 nebo ve vaší pobočce
  • kartu vydáte s automatickou výměnou, tzn. že po skončení platnosti karty vyrobené na základě této žádosti vyrobíte automaticky kartu novou a tu pošlete, stejně jako případné náhradní karty, na korespondenční adresu
 • SERVIS 24 Internetové a mobilní bankovnictví:
  • autorizační SMS budete zasílat na mobil uvedený v tomto návrhu
  • primární účet pro službu SERVIS 24 bude účet založený na základě tohoto návrhu, toto neplatí, pokud zjistíte, že klient již má jiný svůj účet u České spořitelny registrovaný jako primární
  • bezpečnostní údaje zašlete na korespondenční adresu uvedenou v tomto návrhu 
 • 2x výběr hotovosti z bankomatu ČS
 • Všechny příchozí platby v Kč - klient nebude platit za příchozí platby na účet s výjimkou plateb ze zahraničí
 • Všechny změny PIN k platební kartě - klient může neomezeně měnit PIN ke všem kartám vydaným k účtu s výjimkou debetní nálepky
 • Všechny změny limitů platební karty - klient může neomezeně provádět změny limitů ke všem kartám vydaným k účtu
 • Všechna Odemknutí / zamknutí karty - klient může neomezeně provádět dočasné změny limitů ke všem kartám vydaným k účtu
 • Peníze stranou -  účet, se kterým klient bude moci pravidelně peníze odkládat stranou, pokud si prostřednictvím SERVIS 24 nebo v pobočce nastaví příkaz k úhradě nebo k automatickému udržování zůstatku na jeho Osobním účtu České spořitelny II ve prospěch jeho účtu Peníze stranou a naopak.

Ceny za vedení Osobního účtu České spořitelny II se řídí ceníkem České spořitelny, a.s. [nové okno]

Jak probíhá podání žádosti, akceptace a založení účtu? Přečtěte si, prosím, zde: Jak na to [nové okno].

 

Klient současně *

o uzavření Dohody o založení programu Za důvěru [nové okno] s těmito podmínkami:

 • k účtu, který založíte na základě tohoto návrhu, budete poskytovat program Za důvěru. Díky tomu bude moci klient některé z vašich služeb využívat zcela zdarma nebo s výraznou slevou.
 • podmínky programu Za důvěru jsou uvedeny ve vašem ceníku.
 • založením programu Za důvěru zanikají veškeré vaše vzájemné dohody o slevách nebo dárcích, které jste si sjednali ve vztahu ke všem klientovým účtům u vás a že si vyrovnáte veškeré závazky, které z těchto dohod mohou vyplývat. Platí, že vám uhradí částku, kterou by vám, podle dohod o slevách nebo dárcích, musel/a uhradit v případě předčasné výpovědi smlouvy o účtu.
 • pokud bude zrušen výše uvedený účet, tak zároveň zanikne i dohoda.
 • dohodu můžete také ukončit vaší vzájemnou dohodou nebo ji kdokoliv z vás může vypovědět.  
 • pro výpověď dohody platí stejná pravidla, jaká platí podle vašich Všeobecných obchodních podmínek pro výpověď smlouvy o účtu.
 • program Za důvěru založíte pouze v případě, že jej ještě nemá, k datu akceptace návrhu, založený na žádném z jeho osobních účtů vedených u vás.
 • dohoda nabude účinnosti okamžikem založení Osobního účtu České spořitelny II.

 

?
?
Pohlaví: *
?
?
?
Daňové rezidentství v / DIČ: *
?
Daňové povinnosti další země *
?

Doklad klienta k prokázání totožnosti

?
?
?
?

Klientovi je 21-29 a stále studuje

?

Klient je důchodce

?

Adresa trvalého pobytu klienta

?
?
?
?

Korespondenční adresa klienta

Korespondenční adresa
?
?
?
?

Kontaktní údaje klienta

?
?
?
?

Nastavení klientova nového účtu

 

Doplňkové služby:

Každá služba je zpoplatněna částkou 29,- Kč/měsíc.

Debetní nálepka:

Platební karta

 

Vzhled karty: *
visa_classic.png
visa_cesta_small.png
visa_kecky_small.png
visa_kitesurfing_small.png
visa_kone_small.png
visa_london_small.png
visa_pes_small.png
visa_provence_small.png
visa_ruze_small.png
visa_skate_small.png
visa_slunecnice_small.png

Způsob doručení karty a případně debetní nálepky: Obyčejnou poštovní  zásilkou na uvedenou korespondenční adresu.
Způsob doručení PIN: PIN shodný pro kartu i případně debetní nálepku formou SMS na uvedený mobilní telefon.
Oznámení o neprovedení platebního příkazu vhozeného do sběrného boxu: ano, písemně na korespondenční adresu.

Další informace klienta

Informace poskytuje klient k provedení kontroly v rámci prevence praní špinavých peněz před uzavřením smlouvy o účtu:

Proč tyto další údaje požadujeme? [nové okno]

Předpokládané transakce měsíčně v CZK:

Předpokládané platby z /do zahraničí: *
?

Prohlášení externího partnera

Já, níže identifikovaný externí obchodní zástupce prohlašuji, že jsem klienta seznámil:

a klient s uvedenými dokumenty vyslovil

 

?

Dále prohlašuji, že jsem osobně ověřil/a totožnost klienta a správnost jeho identifikačních údajů dle shora uvedeného platného průkazu totožnosti.

Klient prohlásil a bere na vědomí, že: 

 • zná systém pojištění pohledávek z vkladů v rozsahu Informačního přehledu, že mu rozumí a souhlasí s tím, že obdrží Informační přehled spolu s ostatními dokumenty po založení účtu,
 • účet povedete v CZK, není určený k podnikání,
 • korespondenční adresa uvedená v tomto návrhu je shodná pro všechny smlouvy uzavřené na základě tohoto návrhu, na ni budete posílat písemnosti týkající se těchto smluv, a to včetně tištěného oznámení o neprovedení platebního příkazu, pokud není shodná s adresou trvalého bydliště,
 • číslo Osobního účtu České spořitelny II (hlavní účet) a účtu Peníze stranou (vedlejší účet) přidělíte ke dni uzavření Rámcové smlouvy o finančních službách – Osobní účet České spořitelny II a sdělíte je na potvrzení o uzavření této smlouvy, které zašlete spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami a případně i  Protokolem o zřízení uživatele služeb Servisu 24 na e-mail uvedený v tomto návrhu,
 • uvedené údaje jsou pravdivé a úplné, máte právo si je ověřit a návrh neakceptovat, uvede-li nepravdivé údaje, na uzavření smlouvy není právní nárok,
 • nakládat s účtem prostřednictvím písemných příkazů může poté, co si ve vaší pobočce založí podpisový vzor a uvede na něj vzor podpisu,
 • uvedené údaje o daňovém rezidenství a případných dalších daňových povinnostech jsou pravdivé, úplné a správné a dojde-li ke změně, bude Vás o této skutečnosti neprodleně informovat,
 • vloží na účet základní vklad, v hotovosti v pobočce nebo převodem z účtu poté, co sdělíte číslo účtu,
 • od smlouvy uzavřené na dálku má právo písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce na adresu: Česká spořitelna, a.s., odbor 8370 Správa pasivních účtů, Štefánikova 2115/13, 741 01 Nový Jičín,
 • zná obsah Všeobecných obchodních podmínek České spořitelny, a.s. [nové okno]  smluvních dokumentů, které upravují podmínky pro vedení a užívání Osobních účtů České spořitelny II  a dalších smluvních dokumentů na které tento návrh a Všeobecné obchodní podmínky odkazují, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se jimi po uzavření Rámcové smlouvy o finančních službách řídit,
 • s tím, že Rámcovou smlouvu o finančních službách plníte již před uplynutím lhůty, ve které může od této smlouvy odstoupit,
 • s předáním svých osobních údajů z tohoto návrhu společnostem Finanční skupiny České spořitelny (která zahrnuje Českou spořitelnu, a.s., a její dceřiné společnosti, Investiční společnost České spořitelny, a.s., a Pojišťovnu České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group) za účelem poskytování finančních služeb těchto společností prostřednictvím služeb SERVIS 24. Tento svůj souhlas může písemně odvolat. V takovém případě mu nebudete moci nadále poskytovat služby SERVIS 24 a vaše ujednání o těchto službách pozbude účinnosti. Podmínky pro zřízení a využívání služeb SERVIS 24 viz  Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. [nové okno], příručku SERVIS 24 [nové okno].
 • se stížností na porušení povinností plynoucích z uzavřené smlouvy se mohu obrátit na pobočku nebo na Ombudsmana finanční skupiny České spořitelny na adrese Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 nebo e-mailu ombudsman@csas.cz nebo na státní orgány uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách České spořitelny, a.s.

Kontaktní údaj externího partnera

?
?
?
?
?
* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster