800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Nadace České spořitelny

Od svého založení v roce 2002 Nadace České spořitelny efektivně a dlouhodobě pomáhá při řešení závažných společenských témat, jako jsou:

  • problémy seniorů,
  • prevence a boj s drogovou závislostí,
  • rozvoj komunit
  • a od r. 2014 péče o lidi s mentálním a kombinovaným postižením

Společně s partnery z neziskového sektoru věnuje nadace systematickou péči a finanční podporu stěžejním společensky prospěšným projektům ve všech zmíněných oblastech.

Při založení Nadace České spořitelny v roce 2002 stála prostá myšlenka pomáhat potřebným a slabším a přispívat tak k rozvoji společnosti. Tuto myšlenku ctí nadace dodnes. Proto již v začátcích svého působení zvolila strategii, která nestaví na populistických projektech s velkým mediálním ohlasem, ale na dlouhodobé, systémové a odborné spolupráci. Na počátku roku 2013 přijala nadace novou strategii dárcovství a angažovanosti zarámovanou mottem: 

„Jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací“.  

Záměrně se zaměřuje tam, kde je dárců nedostatek, zejména na pomoc lidem vyloučeným ze společnosti z důvodu věku, sociálního postavení nebo duševního zdraví. Zároveň svou pomoc a podporu cíleně směřuje prostřednictvím poboček České spořitelny do regionů České republiky, kde chce být víc než jen tím, kdo dává prostředky, ale také skutečným partnerem, který cítí spoluzodpovědnost.   

Dvanáct let úspěšné práce v oblastech, do nichž se ostatním firemním dárcům nechce, jednoznačně ukazuje, že zvolená strategie je správná. Spolupráce s uznávanými neziskovými organizacemi časem přerostla v opravdová a vzájemně obohacující partnerství. Stáváme se tak svědky jejich úspěchů v jejich obětavě práci na řešení palčivých problémů české společnosti a zároveň se od nich učíme, jak správné věci dělat správně.

V roce 2013 Nadace České spořitelny rozdělila přes 16 mil. Kč na celkem 23 projektů.

Za 12 let svého působení přispěla Nadace České spořitelny na rozvoj české společnosti přes 180 mil. Kč.

www.nadacecs.cz [nové okno]

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 30.7.2015
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,110 + 0,33%
USD 24,561 + 0,33%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster