800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Vkladní knížky

Úrokové sazby - Vkladní knížky

Vkladní knížky obyčejné s výpovědní lhůtou - na jméno

platnost: 1.1.2017 měna: Kč
 < 100000,- ≥ 100000,-
< 250000,-
≥ 250000,-
< 500000,-
 ≥ 500000,-
1 měsíc 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
3 měsíce 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
6 měsíců 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
12 měsíců 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
24 měsíců 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

úroková sazba pro úročení
vypovězené části vkladu v době realizační lhůty

0,01 %

Vkladní knížky obyčejné s výpovědní lhůtou - na jméno se od 15.3.2013 nezakládají.

Dětské vkladní knížky s výpovědní lhůtou založené do 30. 4. 2005

platnost: 1.1.2017 měna: Kč
 < 100000,- ≥ 100000,-
< 250000,-
250000,-
< 500000,-
 ≥ 500000,-
1 měsíc 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
3 měsíce 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
6 měsíců 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
12 měsíců 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
24 měsíců 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

úroková sazba pro úročení
vypovězené části vkladu v době realizační lhůty

0,01 %

Dětské vkladní knížky s výpovědní lhůtou založené od 1. 5. 2005 do 31. 10. 2013

platnost: 1.10.2015 měna: Kč
výpovědní lhůta 
1 měsíc 0,50 %
3 měsíce 0,60 %
6 měsíců 0,70 %
12 měsíců 0,80 %
24 měsíců 1,00 %


úroková sazba pro úročení
vypovězené části vkladu v době realizační lhůty

0,01 %

Ode dne 18. narozenin majitele vkladu na vkladní knížce je vklad úročen jako vkladní knížky obyčejné s výpovědní lhůtou - na jméno.
 

Podmínky pro přiznání plné výše úrokové sazby poskytované k Dětským vkladním knížkám s výpovědní lhůtou založeným po 1. 5. 2005:

Zvýhodněná (nesnížená) úroková sazba může být přiznána pouze na jednu Dětskou vkladní knížku (určenou klientem). Každá další Dětská  vkladní knížka klienta bude mít sníženou úrokovou sazbu o 0,4 % p.a..

Plná výše úrokové sazby se připisuje při splnění níže uvedených podmínek k 31. 12. daného kalendářního roku, pokud zůstatek na vkladní knížce během daného kalendářního roku nepřesáhne 250 000 Kč (do této částky se nezahrnují připsané úroky).

V roce založení Dětské vkladní knížky a v roce jubilea (k datu 18. narozenin majitele vkladu na vkladní knížce) je v závislosti na splnění níže uvedených podmínek přiznán příslušný úrok v poměrné výši.

Dětské vkladní knížce se snižuje úrokové sazba za:

-  vybrání vkladu - v případě, že bude během daného kalendářního roku (resp. do dne předcházejícího dni 18. narozenin majitele vkladu na vkladní knížce) učiněn výběr s výjimkou výběru úroků za předchozí kalendářní rok, bude úroková sazba snížena o 0,4 % p.a..

-  navýšení uložené částky - v případě splnění podmínky o nevybrání vkladu nebo jeho části, pokud v daném kalendářním roce nebude zůstatek vkladu na vkladní knížce navýšen minimálně o 6 000 Kč*) (resp. nebude navýšen do dne předcházejícího dni 18. narozenin majitele vkladu na vkladní knížce), bude úroková sazba snížena o 0,2 % p.a.. Do této částky se nezahrnují připsané úroky za předchozí kalendářní rok.

*) do navýšení uložené částky se započítává i první vklad na nově založené vkladní knížce

Dětské vkladní knížky (založené od 1.11.2013)

platnost: 1.10.2015 měna: Kč
Pásmo Úroková sazba
Pro celkový zůstatek do 250 000 Kč včetně (bez připsaných úroků) 1,00 %
Pro celkový zůstatek nad 250 000 Kč 0,01 %
Úroková sazba pro jakýkoliv zůstatek po dosažení 18-ti let 0,50 %
Úroková sazba pro jakýkoliv zůstatek po dosažení 26-ti let 0,01 %

Finanční bonus

na Dětskou vkladní knížku založenou od 1.11.2013 je možné získat finanční bonus při dvou životních jubileích dítěte:

Životní jubileum Finanční bonus
při dosažení věku 12 let 500 Kč
při dosažení věku 18 let 1 000 Kč

Podmínkou připsání finančního bonusu je vedení Dětské vkladní knížky minimálně pět let a existence osobního účtu vedeného u České spořitelny, a.s. na jméno dítěte, na který bude finanční bonus vyplacen.

Sankce v případě výběru z Dětské vkladní knížky

Pokud vyberete jakoukoliv částku z Dětské vkladní knížky před dosažením 26-ti  let věku dítěte, pak ztrácíte nárok na připsání úroku z vkladu za období od počátku daného kalendářního roku do data výběru.

Vánoční vkladní knížky s výpovědní lhůtou 6 měsíců - na jméno *

platnost: 1.11.2012 měna: Kč
< 100000,- ≥ 100000,-
< 250000,-
≥ 250000,-
< 500000,-
≥ 500000,-
0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,20 %

            

úroková sazba pro úročení
vypovězené části vkladu v době realizační lhůty

0,01 %

* vánoční vkladní knížky s výpovědní lhůtou se od 23.12.1999 nezakládají

Vkladní knížky obyčejné bez výpovědní lhůty - na jméno

platnost: 1.11.2012 měna: Kč

úroková sazba

0,01 %

vkladní knížky obyčejné bez výpovědní lhůty - na jméno se od 15.3.2013 nezakládají

Dětské vkladní knížky bez výpovědní lhůty

platnost: 1.11.2012 měna: Kč

úroková sazba

0,01 %

dětské vkladní knížky bez výpovědní lhůty se od 1.5.2005 nezakládají


Výherní vkladní knížky - včetně dětských vkladních knížek výherních *

platnost: 1.5.2005 měna: Kč

* výherní vkladní knížky - na doručitele se od 1.6.2000 nezakládají a od 1.1.2003 nemohou být slosovány, dětské výherní vkladní knížky se od 1.5.2005 nezakládají

Náhrada za nedodržení výpovědní lhůty 

Vkladatel může peníze z vkladní knížky vybrat, jen když předloží vkladní knížku. Pokud je výběr peněz vázán na výpověď, může vypovědět vklad nebo jeho část se sjednanou výpovědní dobou a peníze pak může vybrat jen ve stanovené lhůtě po uplynutí výpovědní doby. Pokud vybere peníze předčasně, tedy před uplynutím sjednané výpovědní doby, pak ztrácí nárok na připsání úroku z vkladu za období od počátku daného kalendářního roku do data předčasného výběru.

Realizační lhůta u vkladních knížek s výpovědní lhůtou

Realizační lhůta (tj. doba, po kterou může být vklad po uplynutí výpovědní lhůty vybrán bez náhrady) u vkladních knížek obyčejných s výpovědní lhůtou, dětských vkladních knížek s výpovědní lhůtou a vánočních vkladních knížek:
 

platnost: 1.10.2004 měna: Kč


výpovědní lhůta realizační lhůta
1 měsíc 15 dnů
3 měsíce 1 měsíc
6, 12 a 24 měsíců 2 měsíce


Prémie u dětských vkladních knížek založených do 30. 4. 2005*

Na dětskou vkladní knížku založenou do 30.4.2005 budou při životních jubileích dítěte připsány prémie ve výši:
 

platnost: 2.9.2002 měna: Kč
životní jubileum prémie (po zdanění)
při dosažení věku 6 let 500,-
při dosažení věku 15 let 1000,-
při dosažení věku 18 let 2000,-


*Podmínkou připsání prémie je minimální zůstatek na dětské vkladní knížce založené do 30.4.2005 v průběhu celého měsíce jubilea dítěte ve výši 10 tis. Kč. Klient při příslušném jubileu má nárok pouze na jednu prémii bez ohledu na počet založených dětských vkladních knížek.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster